Μαζικά SMS

Μαζικά SMS
massivesms3-57073_220x150
  • Διαφήμιση
  • Ενημέρωση
  • Εχεμύθεια
  • Προστασία από διαρροές λιστών σε διαφημιστικές εταιρίες
  • Καλύτερη Τιμή Προμηθευτή
Μια νέα υπηρεσία, κερδίζει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στη διαφημιστική αγορά. Είναι η αποστολή μαζικών SMS σε κινητά ιδιωτών, για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς λόγους. Η Western Computer Services αναλαμβάνει να αγοράσει από τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών πακέτα μηνυμάτων στις βέλτιστες τιμές και χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό να αποστείλει άμεσα το μήνυμα στους παραλήπτες. Επίσης αναλαμβάνουμε τη δημιουργία βάσης δεδομένων κινητών τηλεφώνων, με σύντομο τρόπο, γρήγορα και μεθοδικά. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την πολύ ενδιαφέρουσα νέα υπηρεσία μας.
Skills

Posted on

December 16, 2014